ჩვენ შესახებ

სსაინფორმაციო პორტალი factor.ge მკითხველს სთავაზობს ამომწურავ და მიუკერძოებელ ინფორმაციას საქართველოსა და მის გარეთ განვითარებულ მოვლენებზე.
გუნდი ხელმძღვანელობს პრინციპებით: ოპერატიულობა, სიზუსტე და ობიექტურობა.
ჩვენ ვეძებთ ინფორმაციას და ჩვენ არ ვამახინჯებთ ფაქტებს!
თუ ფლობთ ინფორმაციას და თვლით, რომ საინტერესოა, მოგვწერეთ აქ info.factorgeorgia@gmail.com